Vindusrestaurering

Tar vare på estetiske og kulturhistoriske verdier

Gode tekniske
egenskaper

Restaurering av gamle vinduer er gjerne en lønnsom investering, da det gamle treverket som oftest er av langt bedre kvalitet enn vinduer produsert i dag. Vi tar på oss restaurering av vinduer i hele Norge, men har flest oppdrag på Vestlandet og spesielt i Bergen. 

Bilde av prosessen av vindustrestaurering. En ferdigrestaurert ramme og en som skal restaureres. Viser forskjellen mellom gammelt og nytt.

Tradisjonelle teknikker

Vestlaft arbeider med tradisjonelle produkter som linoljekitt, linoljemaling, shellack og håndblåste glass. Materialvalget er både tidsriktig, har gode tekniske egenskaper og krever lite vedlikehold.

Prosessen

Restaurering av vinduer er en lang prosess som krever at man er nøyaktig. De fleste eldre vinduer må demonteres helt, pusses og behandles med olje, før man kan sette tilbake glasset og legge opp ny kittfals. Etter restaurering vil vinduene være like gode som de var da de ble laget.

bilde av ferdigrestaurerte vinduer
Vestlaft logo horisontal

Social Networks

KOntakt oss