Taktekking

Beskyttelse mot vind og vær

Taktekking betegner forskjellige teknikker og bruk av materialer for å gjøre tak på byggverk tette mot vind, nedbør og ekstreme påkjenninger. Vi har ledig kapasitet og tar på oss toppdrag innen taktekking i Osterøy, Bergen og ellers på Vestlandet. 

Valg av tak

Det finnes en rekke materialer å velge mellom når du skal legge nytt tak. Utseende, vedlikehold, levetid og lokale tradisjoner/byggeskikk er viktige faktorer når du skal velge taktekking. Vestlaft har erfaring med restaurering og legging av tak i ulike stiler og materialer og vi kan hjelpe deg med å velge rett tak til ditt prosjekt. 

eldre hus med ulike takformer, skifer, stein, treshingel og moderne keramikk.
Restaurert løe

Torvtak - tradisjonelt utseende og sjarm.

I Skandinavia har tak vært tekket med torv siden forhistorisk tid. Torvtakenes funksjon på den tiden var å isolere mot vær og vind, samt å bidra til en sval temperatur i sommervarmen. Vestlaft tilbyr også tekking med never. Tekker med never og torv har vært den dominerende tekkemetoden av torvtak i Norge, og har vært avgjørende for å få tak med land holdbarhet og varme hus. Arkeologiske funn viser spor etter denne tekkemåten så langt tilbake som 300-tallet, men det er tenkelig at teknikken er enda eldre. Vi i Vestlaft kan hjelpe deg med legging av tak i torv eller never enten du befinner deg på Vestlandet eller andre steder i landet. 

Takstein

Takstein er et solid materiale som gir trygge tak. Tradisjonelt skifertak, betongtakstein og tegltakstein er vanlige materialer. Fargepigmenter eller brenningsprosesser gir mulighet for takstein i en rekke farger og variasjoner. Vi i Vestlaft hjelper de gjerne med valg av takstein, restaurering og tekking, vi dekker områdene rundt Bergen, Osterøy og ellers på Vestlandet. 

Nytt steintak vestlaft
Vestlaft logo horisontal

Vestlaft.com

Social Networks

KOntakt oss