Vestlaft tar på seg oppdrag innen alle typer takkonstruksjoner. Med hovedkontor på Osterøy rett utenfor Bergen tar vi på oss oppdrag på Vestlandet.

Takkonstruksjon

Takets form har vært preget av skiftende moter og stilretninger. Lokale klimaforhold, tilgang på tekkemateriale og behovet for å bruke loftsetasjen har også vært av betydning for formen man har gitt taket. Om du ønsket et valmet tak eller saltak, Vestlaft tar på seg oppdrag innen alle typer takkonstruksjoner. Vi bruker skiftningsmetoden, som sørger for at takkonstruksjonen overføres nøyaktig fra tegning til virkelighet.

Illustrasjonsbilde av takkonstruksjon

Takkonstruksjonen velges på bakgrunn av stil, tekkemateriale og klimaforhold. Skal du skifte taktekking, isolere eller gjøre andre endringer på taket er det avgjørende å ha god konstruksjon i bunnen. Vi kan hjelpe deg med din takkonstruksjon.