Søknadsprosesser

Vi kan være behjelpelig i dine søknadsprosesser

Rapporter, dokumentasjon og søknader

I samarbeid med våre partnere kan vi hjelpe deg med dokumentasjon og planer til din søknadsprosses. 

Faglig kunnskap​

Vestlaft tilbyr rådgivning og hjelp til å skrive søknader tilpasset ditt behov. Utarbeidelse av dokumentasjon krever både kapasitet og faglig kunnskap, enten du skal rapportere til offentlige instanser, arbeide med kulturminner eller om du skal søke om tilskudd til restaurering.

byggetegning av nytt bygg med passer og blyant
Vestlaft logo horisontal

Social Networks

KOntakt oss