Restaurering

Spesialkompetanse på restaurering av eldre bygg

Historie, teknikker og materialer

Vestlaft har solid kunnskap og kompetanse om byggeskikk, metoder og materialkvaliteter.

nærbilde av manuelt borr i tømmer

Håndverktradisjoner

Gjennom grundig planlegging, valg av materialer og teknikk gjennomfører Vestlaft store og små restaureringsprosjekter. Enten bygget skal tilbakeføres til opprinnelig tilstand eller en bestemt tidsepoke, ønsker Vestlaft å ivareta håndverkstradisjoner og bidra til videreføring og bygningsvern. Arbeidet som blir gjort følger de retningslinjer som er satt for ditt prosjekt. 

Vestlaft logo horisontal

Social Networks

KOntakt oss