Laft

Lafting av hus, hytter og bygg

Tuftet på norske laftetradisjoner

Laft av
hus og hytte

Godt inneklima og solid konstruksjon tilpasset dagens krav er årsaken til at flere og flere velger hus og hytter bygget i lafteteknikk.

Vårt arbeid​

Vestlaft har en unik kompetanse når det gjelder lafting og restaurering av gamle tømmerbygg. Vestlaft utfører både reparasjoner som utskiftning av skadet tømmer, istandsetting av eldre bygninger samt nyproduksjon av laft. Vestlaft kopierer lafteteknikken i eksisterende bygg ved restaurering, da lafting har tradisjoner og ulike variasjoner i hele landet. Oppføring av hytter, hus, stabbur og bygg tuftet på norske laftetradisjoner.

Lafteteknikk​

En laftet hytte består av tømmerstokker som er stablet horisontalt og låst sammen i hjørnene med overhogg og underhogg. Hjørnene kalles ofte lafter, knuter eller nover. Mellom stokkene legger man gjerne naturvennlig isolasjon, som for eksempel ull eller mose. Laftehytter kjennetegnes ved laftene som man også ser på utsiden av bygningen.

Fordelene med bygg i laft

Videreføre byggetradisjon​

Viderefør en tradisjonell norsk byggetradisjon og få et tradisjonelt uttrykk på hytta

Godt inneklima​

Få et godt inneklima fordi tømmeret puster 

Solid bygg​

Bygg som er solid og slitesterke.

Miljøvennlige materialer​

Bruke miljøvennlige og fornybare materialer til bygget

Enerigeffektivitet​

Få en energieffektiv hytte fordi tømmeret isolerer

Økt brannsikkerhet​

Opplev økt brannsikkerhet fordi massive tømmerstokker er lite brannfarlige

Restaurering laftet vegg svalbard

Historien​

Lafting har vært tradisjon i Norge siden vikingtiden. Byggemetoden ble raskt populær og på 1800-tallet var laftverk den vanligste måten å bygge trehus på. Laftede bygninger er svært solide, enten det er hytter, stabbur, kirker eller hus. Det finnes mange eksempler på bygg som står etter flere århundrers bruk. Selve lafteteknikken finnes det flere versjoner av. På samme måte som den øvrige byggeskikken, er det grunn til å tro at de lokale forandringene i lafteteknikk endret seg lite opp gjennom århundrene.

Pustende hus​

I dag velger mange laftehus for å få et godt inneklima. Konstruksjonen av laftehus sikrer en mye bedre ventilasjon enn den som kan oppnås i bindingsverkshus. 

Nytt steintak vestlaft
Laftet vegg

Solide vegger​

Laftevegger består utelukkende av liggende tømmerstokker som er felt sammen i hjørnene. Stokkene ble vanligvis holdt sammen med treplugger, såkalte dømlinger. I underkant av stokkene ble det hogd ut et medfar, et spor som ble fylt med naturvennlig isolasjon for å sikre at sammenføyningen ble tett. Der hvor det skulle settes inn vinduer og dører ble det lagt inn beitskier; loddrette stolper som holdt stokkene på plass.​

Varmetap​

Isolasjon legges mellom stokkene, og dette arbeidet må gjøres veldig nøye for å unngå trekk, her er det de små marginene som teller. Laftede hus vil ha noe større varmetap enn bindingsverkshus. I bytte mot varmetapet får man et pustende hus, som skaper et langt bedre inneklima enn det man finner i andre hus. Dette påvirker også tømmerets levetid, og fukt- og råteskader i et hus bygget i laftetømmer forekommer så godt som aldri.

Laftet bygg før tak vestlaft

Tilpasset dine behov

Byggene er spesialtilpasset i hvert enkelt tilfelle, og det ikke noe problem med å tilpasse moderne løsninger til denne gamle konstruksjonsteknikken.

Vestlaft logo horisontal

Social Networks

KOntakt oss