kurs

For deg som ønsker mer kunnskap om antikvariske handverksteknikker.

Viderefører tradisjonelle håndverksfag

 I våre kurs blir du kjent med tradisjonelt verktøy og metodikk innen laft og takkonstruksjon. På kurs vil du møte instruktører med bred kunnskap og lang erfaring innen håndverk og bygningsbevaring. 

Økt kompetanse

Vestlaft ønsker å fremme tradisjonelt håndverk som kunnskap, kultur og yrke. Vi har lang erfaring med undervisning og veiledning innenfor tradisjonelle fag.


Vi arrangerer kurs i sentrale håndverksteknikker. Vestlaft har som målsetting å bidra til kompetanseheving for andre som arbeider med verneverdig bebyggelse enten det er huseiere eller håndverkere.

I Vestlafts kurs legger vi vekt på å forstå bygninger, materialbruk praktiske øvelser.  Formålet er å ta vare på og videreføre tradisjonelle håndverksfag og håndverkskunnskap som er i ferd med å forsvinne.

utskjæring i treverk med meisel og treslegge
Vestlaft logo horisontal

Social Networks

KOntakt oss