Lett og luftig stavkonstruksjon

Vi har spesialkompetanse innen tradisjonshåndverk og restaurering.​

Grindbygg

Grindverk er en gammel byggeteknikk fra Vestlandet, tidligere brukt til naust, låver og løer. 

Byggeskikk

Grindbygg er lette og luftige stavkonstruksjoner som egner seg godt til bygg uten krav til varmeisolering. I dag finner man grindverk i gamle løer, naust og uthus, men det er vanlig å anta at konstruksjonsteknikken er en videreutvikling av forhistoriske langhus.

Grindbygg var en vanlig byggemåte for uthus i skogfattige strøk da grindverk er materialbesparende. Grindverk har derfor vært vanligst på Vestlandet. 

Vestlaft kan hjelpe deg med restaurering eller bygging av grindbygg i Bergen, Osterøy og ellers på Vestlandet. 

Vestlaft logo horisontal

Social Networks

KOntakt oss