Statiske beregninger

Vestlaft kan hjelpe deg med dine statiske beregninger.

Beregninger av bærende konstruksjoner

Vestlaft kan beregne dimensjoner på bærende konstruksjoner i trebygg. 

Norsk Standard

 

Statiske beregninger utføres med godkjente beregningsverktøy som tar hensyn til regelverket i Norsk Standard.
 
Illustrasjonsbilde penn på papir